10 câu hỏi giúp bạn dùng thuốc tránh thai an toàn

Trả lời đúng 10 câu hỏi dưới đây chứng tỏ kiến thức của bạn về thuốc tránh thai rất tốt:

Câu 1. Cách sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp:

A. Uống trước khi quan hệ tình dục.

B. Uống sau khi quan hệ tình dục.

C. Trước hoặc sau khi quan hệ tình dục đều được.


Thi Trân