Hãy kiểm tra kiến thức của bạn về chu kỳ kinh nguyệt qua những câu hỏi, theo Webmd:

Câu 1: Chu kỳ kinh nguyệt kéo dài bao lâu?

A. 2-3 ngày

B. 3-5 ngày

C. 6-7 ngày


Thu Hiền

Leave A Reply