10 câu hỏi kiểm tra bạn đã ngừa thai đúng cách chưa

Theo bạn, phương pháp tránh thai nào phổ biến nhất hiện nay, “yêu” vào ngày nào của tháng không sợ có bầu…

Trả lời đúng 10 câu hỏi dưới đây chứng tỏ bạn có kiến thức tốt về các phương pháp ngừa thai an toàn:

Câu 1. Phụ nữ đến giai đoạn tiền mãn kinh, vẫn quan hệ tình dục mà không muốn có thai thì nên:

A. Tiếp tục ngừa thai trong 5 năm nữa.

B. Tiếp tục ngừa thai một năm sau kỳ kinh cuối.

C. Nếu trên tuổi 45 thì không cần tránh thai nữa.

D. Không nên lo lắng vì phụ nữ ở giai đoạn này không thể có thai được.


Thi Trân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *