8 bức hình giúp bạn rèn luyện đôi mắt để tăng thị lực

Bạn chọn câu trả lời cho mỗi bức hình, sau đó so với đáp án và cuối cùng đối chiếu lại kết quả phía dưới để xem thị lực của mắt bạn tốt như thế nào và cần chăm sóc ra sao.

Câu 1: Hình tròn nào lớn nhất?

A. Hình số 1.

B. Hình số 2.

C. Hình số 3.

D. Hình số 4


Minh Nhật