8 câu hỏi giúp kiểm tra thị lực của bạn

Bài trắc nghiệm dòng chữ, màu sắc và vạch kẻ của BuzzFeed giúp bạn đánh giá khả năng thị lực của mình.

Bạn hãy chọn câu trả lời rồi bấm vào đáp án để kiểm tra lại rồi so sánh với kết quả cuối cùng.

Câu 1: Dòng chữ trong hình là chữ gì?

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban

A.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-1

B.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-2

C.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-3

Đáp án

Câu 2: Thanh ngang trong hình có màu gì?

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-4

A.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-5

B.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-6

C.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-7

Đáp án

Câu 3: Có bao nhiêu vạch kẻ màu đỏ trong hình?

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-8

A. 10

B. 11

C. 12

Đáp án

Câu 4: Dòng chữ trong hình là chữ gì?

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-9

A.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-10

B.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-11

C.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-12

Đáp án

Câu 5: Thanh ngang trong hình có màu gì?

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-13

A.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-14

B.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-15

C.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-16

Đáp án

Câu 6: Có bao nhiêu vạch kẻ màu đỏ trong hình?

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-17

A. 8

B. 9

C. 10

Đáp án

Câu 7: Dòng chữ trong hình là chữ gì?

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-18

A.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-19

B.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-20

C.

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-21

Đáp án

Câu 8: Có bao nhiêu vạch kẻ màu xanh trong hình?

8-cau-hoi-giup-kiem-tra-thi-luc-cua-ban-22

A. 1

B. 2

C. 3

Đáp án

KẾT QUẢ

Minh Nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *