Bạn biết gì về đôi mắt của mình?

Trả lời đúng 8 câu hỏi sau đây chứng tỏ bạn rất am hiểu về đôi mắt, vốn được xem là cơ quan nhạy bén nhất của cơ thể:

Câu 1. Theo nghiên cứu, màu mắt ”gốc” của tổ tiên loài người là:

A. Xanh.
B. Nâu.
C. Đỏ.
D. Đen


Thi Trân