Bức ảnh đen trắng kiểm tra độ nhạy bén của não và mắt

Bức ảnh con lửng giữa đàn ngựa vằn là bài kiểm tra trí não và thị lực do BBC đưa ra, được cho là một trong những trắc nghiệm khó nhất khiến không ít người đầu hàng. “Tôi mất cả tiếng mà vẫn không tìm ra con lửng”, tài khoản Facebook Sam Frain cho biết.

Bạn hãy thử xem mình mất bao lâu để tìm ra con lửng trong đàn ngựa vằn dưới đây rồi kiểm tra với đáp án. Thời gian tìm ra kết quả đúng càng ngắn chứng tỏ não và mắt của bạn càng nhạy bén.


Minh Nhật