Chuyên gia yoga Nguyễn Hiếu cho biết chuỗi động tác chào mặt trời huy động sự tham gia của hàng trăm cơ trong cơ thể, có tác dụng điều hòa hơi thở và tập trung tâm trí, phòng ngừa bệnh tim mạch. Theo truyền thống, các yogi thực hiện chuỗi động tác này vào mỗi buổi sáng sớm hướng về phía mặt trời, lặp lại từ 6 đến 12 lần.

Leave A Reply