Con bạn là thần đồng hay tự kỷ?

Trẻ tự kỷ thường có năng khiếu vượt trội nào đó song hay chơi một mình, khả năng giao tiếp kém, chỉ nói chuyện với một số người nhất định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *