Con người bị ngáo đá ra sao khi dùng ma túy

Ngáo đá là gì

Sự khác nhau giữa ma túy đá và các loại ma túy truyền thống