Dinh dưỡng cho bé thiếu tháng

Tôi sinh cháu khi bé mới được 33 tuần. Bé thiếu tháng như vậy, liệu tôi có thể chăm sóc con theo chế độ dinh dưỡng của bé đủ tháng được không?

(Hương Mai, TP.HCM)


Một em bé sinh ra khi được 37 tuần, được coi là đủ ngày tháng.


Một em bé sinh ra khi được 37 tuần, được coi là đủ ngày tháng. Bé nhà bạn chào đời khi chỉ có 33 tuần, như vậy còn thiếu đến 4 tuần. Khi chăm sóc bé, bạn phải có một chế độ dinh dưỡng riêng, phù hợp với trẻ non tháng.

Ngoài ra, để so sánh, xem xét bé đã đạt được mức chuẩn ở tháng bất kỳ chưa, bạn nên trừ đi 4 tuần mà bé bị sinh non để tính tháng chính xác. Giả sử, nếu bạn chăm khéo, đến tháng thứ sáu, trẻ đạt được mức cân nặng cũng như chiều cao so với các bé cùng tháng thì bạn hãy xem con như các bé bình thường, không cần phải trừ 4 tuần nữa. Chúc bạn chăm sóc tốt đứa con yêu của mình.

BS. Nguyễn Thị Hạnh Lê
Tạp chí Sức Khỏe