còn hơi thở có mùi tã bẩn cho thấy bạn nhiều khả năng bị amidan.

Leave A Reply