Giải đáp 8 thắc mắc phổ biến về bệnh ung thư

8 câu hỏi sau đây giúp bạn thêm kiến thức về căn bệnh ung thư để có thể phòng tránh hay điều trị hiệu quả:

Câu 1. Hiện nay, Việt Nam đứng thứ mấy trên thế giới về số lượng người mắc ung thư?

A. Thứ 90.

B. Thứ 87.

C. Thứ 78.

D. Thứ 50.


Thi Trân