HIV lây nhiễm như thế nào

HIV có trong máu, sữa mẹ, tinh dịch và khí hư, theo Body and Soul.

Như Mây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *