Kiểm tra độ tinh mắt qua màu sắc

Trả lời đúng tất cả các câu hỏi dưới đây chứng tỏ không chỉ thị lực mà khả năng nhận biết màu sắc của bạn cũng rất tuyệt vời.

Bạn hãy xem trong các màu ở trong một hình có ô màu nào khác với những màu còn lại rồi kiểm tra kết quả với đáp án, theo Brightside.

Hình 1:

kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-1 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-2

Đáp án

Hình 2:

kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-3 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-4 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-5

Đáp án

Hình 3:

kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-6 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-7 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-8

Đáp án

Hình 4:

kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-9 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-10 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-11

Đáp án

Hình 5:

kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-12 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-13 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-14

Đáp án

Hình 6:

kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-15 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-16 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-17 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-18

Đáp án

Hình 7:

kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-19 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-20 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-21 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-22

Đáp án

Hình 8:

kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-23 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-24 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-25 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-26

Đáp án

Hình 9:

kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-27 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-28 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-29 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-30

Đáp án

Hình 10:

kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-31 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-32 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-33 kiem-tra-do-tinh-mat-qua-mau-sac-34

Đáp án

Minh Nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *