Kiểm tra độ tinh mắt thông qua bức ảnh

Dưới đây là những bức ảnh mà BrightSide đưa ra để thách thức bạn:

Hình 1: Có bao nhiêu điểm khác lạ giữa bức hình trên và dưới?


Lê Nga