Kiểm tra hiểu biết của bạn về vòng một phái đẹp

Cách ngăn ngừa bệnh tật đơn giản nhất là hiểu rõ về từng bộ phận cơ thể và theo dõi những thay đổi nhỏ nhất. Ngực phụ nữ là vùng nhạy cảm và có những biểu hiện rõ nét về tình trạng sức khỏe nếu bạn để tâm theo dõi.

Những kiến thức dưới đây giúp bạn hiểu hơn về vòng một để chăm sóc ngực tốt, theo WonderShare.

Câu 1: Một bên ngực lớn hơn một bên còn lại là hiện tượng bình thường?

A. Đúng

B. Sai


Như Mây