127 lượt xem

Kiểm tra hiểu biết về nhóm máu trong cơ thể bạn

Trả lời những câu hỏi dưới đây để kiểm tra hiểu biết của bạn về nhóm máu bản thân, theo Health.

1. Có bao nhiêu loại nhóm máu chính?

A:
Lê Phương

&gt &gt Kiểm tra hiểu biết về dòng máu chảy trong cơ thể bạn


Notice: WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /home/suckhoe/public_html/wp-includes/functions.php on line 4546

Bài viết cùng chuyên mục: