Hình 1: Di chuyển 1 que diêm để có phương trình đúng.

kiem-tra-kha-nang-tu-duy-truu-tuong-cua-ban-qua


Lê Nga

Leave A Reply