Kiểm tra trí nhớ sau 6 giây xem bức ảnh động

Bạn hãy nhìn bức ảnh động do BrightSide đưa ra, cố nhớ nhiều chi tiết nhất có thể rồi kéo xuống trả lời phần câu hỏi để chọn đúng hay sai. Sau đó bạn đối chiếu kết quả đã chọn với đáp án. Lưu ý, chỉ xem ảnh một lần và không đọc trước câu hỏi.

kiem-tra-tri-nho-sau-6-giay-xem-buc-anh-dong
kiem-tra-tri-nho-sau-6-giay-xem-buc-anh-dong-1

Câu 1: Tên con phố được ghi trên biển là gì?

A. WEST st.

B. WALL st.


Minh Nhật