Hãy thử trả lời các câu hỏi dưới đây rồi so sánh với đáp án để đánh giá mức tinh tường của não bộ, theo PlayBuzz.

1. Chiếc bàn nào lớn hơn?


Minh Nhật

Leave A Reply