Kiểm tra tư duy qua bức ảnh đánh lừa não bộ

Những bức ảnh dưới đây có thể đánh lừa bộ não của bạn, theo BrightSide.

Hình 1: Bạn thấy gì trong bức ảnh bên dưới?


Lê Nga