Một phút hít thở giảm căng thẳng mệt mỏi

Đặt bàn tay lên bụng, nhẹ nhàng hít vào 4 giây thở ra 4 giây trong vòng một phút, bạn sẽ đỡ stress, theo Bright Side.

Hội An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *