Nắn thẳng cột sống lưng cong vẹo như thế nào

Phẫu thuật chỉnh cột sống cong vẹo khá phức tạp, tuổi mổ tốt nhất là 14-17 vì cột sống phát triển ổn định song còn mềm dẻo.

Hoài Nhơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *