Thuốc chữa bệnh

Vừng đen/ mè đen là một nguyên liệu thân thuộc với chúng ta. Vừng đen được dùng nhiều trong cuộc…