Kết quả của thí nghiệm trên được đưa ra trên tờ Boredpanda. Ben Ouaniche đã sử dụng các thiết bị hiện đại với góc quay khác nhau, đồng thời ghi âm lại suốt 10 giờ thực nghiệm các viên thuốc hòa tan như thế nào khi tiếp xúc với nước tinh khiết. Thí nghiệm này cho thấy viên thuốc sau khi vào dạ dày dù có hình dạng thô cứng như thế nào thì trong một khoảng thời gian vừa đủ cũng sẽ bắt đầu bị tiêu hóa.

Leave A Reply