TP HCM thêm phòng xét nghiệm chẩn đoán nhanh ung thư

Đơn vị mới với phòng Xét nghiệm sinh học phân tử – Di truyền áp dụng quy trình kín, tự động hoàn toàn, loại bỏ nhiễm chéo. Kết quả xét nghiệm nhanh, an toàn quá trình xử lý mẫu, đa dạng về bộ KIT như ung thư tạng đặc, tạng lỏng, kháng thuốc, bệnh nhiễm…

Đơn vị sinh học phân tử – Di truyền đi vào hoạt động giúp rút ngắn thời gian điều trị và chi phí cho bệnh nhân. Ảnh: N.H

,Ứng dụng sinh học phân tử trong y học là phương pháp chẩn đoán hỗ trợ điều trị trúng đích, đặc biệt là trong chẩn đoán và điều trị ung thư. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, số lượng bệnh nhân điều trị ung thư không ngừng gia tăng. Đơn vị đi vào hoạt động sẽ góp phần giúp rút ngắn thời gian điều trị và chi phí cho bệnh nhân. 

Lê Phương