Hãy lựa chọn biện pháp phòng sỏi thận dưới đây mà bạn cho là tốt nhất và đối chiếu với từng đáp án để xem bạn đã chọn đúng chưa.


Thi Trân

Leave A Reply