7 câu hỏi dưới đây theo Webmed giúp bạn kiểm tra các yếu tố thời tiết tác động như thế nào đến sức khỏe của bạn:

Câu 1: Bạn có thể bị sốc nhiệt nếu nhiệt độ cơ thể đạt mức:

A: 39 độ C

B: 40 độ C

C: 41 độ C


Hà An

Leave A Reply