Bệnh tự kỷ

Bệnh tự kỷ là gì? Triệu chứng, cách phòng ngừa và phương thuốc chữa trị bệnh tự kỷ ở trẻ em

Cậu bé Hoàng Lâm ú ớ đến 30 giây mới phát âm ra thành tiếng “cái qu… ần” rồi cầm nó bỏ vào đúng giỏ và ngay lập tức nhận được lời tán thưởng của cô giáo: “Đúng rồi! Con giỏi lắm”.