5 điều nam giới thường hiểu sai về sex

Đàn ông thích nói chuyện phiếm về tình dục, tuy nhiên thực tế kiến thức về sức khỏe giới tính lại rất ít và rất bảo thủ.

Dưới đây những lỗi nam giới hay gặp trong “chuyện ấy”, theo Webmd:

Câu 1: Một đời sống tình dục viên mãn nghĩa là quan hệ ít nhất 3 lần một tuần?

A. Đúng

B. Sai


Dương Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *