Hãy trả lời xem hình tròn bên trái chồng lên hình tròn bên phải hay ngược lại, sau đó kiểm tra đáp án để biết đúng hay sai, theo Brightside.

Hình 1:


Lê Nga

Leave A Reply