7 con vật trong bức ảnh ảo giúp bạn kiểm tra trí não

Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí Current Biology, cách não xử lý hình ảnh nói lên rất nhiều về tư duy và trí thông minh của bạn. Những người có chỉ số IQ cao hơn có xu hướng tập trung vào chi tiết quan trọng trong hình ảnh và bỏ qua các thông tin không liên quan. Điều này giúp họ giải mã được chính xác những gì đang thực sự xảy ra trong một hình ảnh.

Để kiểm tra độ tỉnh táo và nhạy bén của não, Davidwolfe thử thách bạn bằng một bức hình ẩn 7 con vật. Nhiệm vụ của bạn là phải tìm và đọc tên những con vật đó.

Hãy nhìn vào bức ảnh này và nói xem bạn thấy bao nhiêu loài vật ẩn trong bức hình?

7-con-vat-trong-buc-anh-ao-giup-ban-kiem-tra-tri-nao


Lê Nga